Aktualitások 2022. március 7. napjától

2022.03.06

 Tisztelt Szülők!

  • 2022. március 7. napjától a maszkviselési kötelezettség megszűnik.
  • Újra elfogadjuk a szülői igazolást az intézmény Házirendjében megfogalmazottnak megfelelően:

"A tanuló részére a szülő összesen legfeljebb öt tanítási napot igazolhat olyan formában, hogy 3 egymást követő tanítási napot igazolhat. A szülői igazolás fennmaradó 2 napja nem követheti közvetlenül a már igazolt 3 napot. A szülő nem köteles indokolni a tanuló hiányzásának okát.

A hiányzás igazolását az oktatásban való ismételt részvétel megkezdését követően azonnal be kell mutatni.

Ha a tanuló tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését is igazolnia kell.

Ha a távolmaradást a tanuló nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.

  • Az iskola épületébe a szülők nem jöhetnek be; ez alól kivételt képez az előre egyeztetett fogadóóra, szülői értekezlet vagy egyéb hivatalos ügyintézés.

A fenti épületben továbbra is az oldalkapunál a lenti épületben a híd alján kell várni a gyerekeket.

  • Ünnepi megemlékezés: 03.11. pénteken délelőtt kerül megrendezésre, napközi és tanulószoba is lesz. Az órák normál órarend szerint lesznek megtartva. Az alkalomnak megfelelő öltözetben érkezzenek ezen a napon a gyermekek.
  • Munkaszüneti nap: 2022. március 14. és 15. napja, ezeken a napokon nem lesz tanítás.

(Ennek pótlása 03.26. szombat lesz majd.)

Tisztelettel:

Rékasi-Kocsis Viktória

intézményvezető-helyettes