NTP-INNOV-22-0142

Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása

"Tudomány a filmek mögött, művészet a filmekben"

A vizuális kultúra, természettudományok, digitális kultúra, és a művészetek iránt érdeklődő felső tagozatos tehetséges gyerekek számára nyújt a program újabb komplex ismereteket, ahol a meglévő tudásukat is kamatoztathatják. A kreatív alkotótevékenység során felfedezhetik a természettudományok és a filmes világ kapcsolatát, filmkészítési technikákkal ismerkedhetnek meg. Fel fogják ismerni a természettudomány és művészet/filmművészet kapcsolatát. A projekt során 3 részes iskolaújságot állítanak össze, melyben élményeiket, ismereteiket, alkotásaikat állíthatják össze, illetve felhasználva a logikai gondolkodásukat témához illő keresztrejtvénnyel tarkíthatják azt, interjúkat készítenek hozzá ezzel is fejlesztve kommunikációs képességeiket. A program végén rendezendő kiállítás növeli az alkotókedvet és elmélyíti a művészetek, informatika iránti érdeklődést. A tanulók a természettudományos és LEGO robotos műhelymunkákon megépíthetik filmes forgatások helyszínét, ezután a remekműveket digitálisan megtervezik (digitalizáló rajztábla), nyomtatják (fotó nyomtató). Célunk a problémamegoldó, megfigyelő, kísérletező, csapatmunkára való képesség fejlesztése, ismeretek hatékony, élvezetes átadása digitális kompetenciák erősítésével karöltve. Fontosnak tartjuk tovább erősíteni kapcsolatunkat azzal a tehetséggondozást végző intézménnyel (Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola), akivel az előző pályázatnak köszönhetően megismerkedhettünk, közös gazdagító/lazító programokat szerveztünk, mellyel a jövőben is szeretnénk megjutalmazni a résztvevő tehetséges tanuólkat.

A tanulók lehetőséget kapnak a készség- és képességfejlesztő foglalkozások alkalmával potenciáljuk minél szélesebb kiteljesedéséhez. A közös élmények, tevékenységek segítik a társas készségeik, képességeik fejlődését, különböző korcsoportok bevonása az egymástól való tanulást segíti elő. Ráébrednek, felismerik a bennük rejlő értékeket. Vizuális alkotó műhelymunka foglalkozásain fejlődik a gyerekek kompozíciós készsége, arányérzéke, színérzéke. Az élményalapú, produktumok alkotását támogató foglalkozások sikerélménye növelni fogja motivációjukat a közös alkotótevékenységek, a digitális világ és a filmművészetek iránt. A természettudományos műhelymunka során a tanulók komplex gondolkodásának gazdagítása, fejlesztése a fizika, vizuális- és digitális kultúra filmművészeti ág összekapcsolásával valósul meg. Logikai következtetések, logikai gondolkodás fejlesztésére összeállított feladatok fejlesztik az analóg gondolkodást, arányérzéket, összefüggések felismerését. A tudományos kísérletek, társasjátékok különleges gondolkodási stratégiákat, kreativitást alakítanak ki. Térszemléletet, térlátást vizuális arányérzékelést, irányok érzékelését a geometriai, Zoometool eszközökkel, 3D puzzle játékokkal fejlesztjük. A digitális műhelymunka foglalkozásain a tanulók informatika ismereteinek gazdagítása mellett szociális, digitális és előadói készségük is fejlődik. Komplex gondolkodásuk fejlődik a fizika és a vizuális- digitális kultúra tantárgy bevonásával, művészeti ismereteik felhasználásával. A robotika, animációkészítés beépítése a logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztését célozza meg. A délutáni lazító-gazdagító programok fontos kiegészítő tényezőt jelentenek a komplex tehetséggondozó programokban, melynek keretében a tanulók pihenhetnek, feltöltődhetnek, relaxálhatnak, motivációjuk erősödése mellett kommunikációs, szociális, valamint együttműködési képességeik fejlődnek, megismerhetik egymás személyiségét.


MÉDIAMEGJELENÉSEK

A riportban 10:08 -tól jelenik meg a pályázatunk összefoglalója.


Projektzáró rendezvényünk 4:57-től jelenik meg a riportban:

Ózd város honlapján megjelenő hírek:


SULIÚJSÁG

mely a pályázatnak köszönhetően jött létre

1. Lapszámunk:


2. Lapszámunk:

3. lapszámunk:


MEGVALÓSULT MŰHELYFOGLALKOZÁSOK ÉS LAZÍTÓ PROGRAMOK KÉPEKBEN