Rólunk

A Vasvár Úti Általános Iskola számos hagyományt őriz, de a kor szavát, igényét figyelembe véve nyitottak vagyunk az új befogadására. 44 esztendeje minden szeptemberben hangos szóval szólítja munkára diákjait, pedagógusait az iskolacsengő.

Az eltelt időszak alatt sok kisdiák szerzett életre szóló élményt intézményünkben. Mindig öröm számunkra, ha egy régi tanítvány bízza ránk gyermekét.

Egykori és mai diákjaink is büszkék iskolánkra, viszik magukkal az innen kapott szellemi útravalót, és szívesen térnek vissza hozzánk.

Hitvallásunk:

Színvonalas oktatás a biztos tudásért igényes nevelőmunka a sokoldalú, egészséges életszemléletű gyermeki személyiségért. Mindez a kölcsönös tisztelet és szeretet jegyében. Komplex személyiség megalapozása és fejlesztése. Szakmai tudását hivatása szolgálatába állító, a gyermekeket szerető, kollégákkal és szülőkkel együttműködésre kész alkotó pedagógus. Tanult és tanulni vágyó, testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges és életvidám gyermek nevelése. Iskolánk a pedagógiai igényesség, a szakmai felkészültség, a kimagasló hivatástudat szellemében neveli és oktatja tanulóit. Olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. A gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.